"Оториноларингология-хирургия головы и шеи" Азербайджанская Центральная Дорожная больница, Баку - [Наш адрес: AZ1117, Баку, 5025 квартал; телефон: (+994 12) 406 95 83]
ГлавнаяО клиникеДиагностика и методы леченияКоллегиФотогалереяВидеоНовостиКонтакты
Цитата

Otoskleroz - şəxsi tədqiqatların nəticəsi

 

Otoskleroz – etioloqiyası tam öyrənilməmiş, insanlarda ağıreşitməyə səbəb olan qulaq xəstəliklərdən biridir. Ağıreşitməəsas etibarı ilə eşitmə-daşıyıcı aparatın pozulması tipində baş vermiş olur ki (üzənginin hərəkət məhdudiyyəti səbəbindən), nəticədə daxili qulaq kifayət qədər elektrik impulsu transformasiya etmə funksiyasından məhrum olmuş olur.

Epidemioloji baxımdan, xəstəliyə daha çox Qafqaz milliyyətinə mənsub olan insanlar məruz qalır (10%). Xəstəlik qadınlarda kişilərə nisbətən (2:1) daha çox təsadüf edilir. Klinik olaraq xəstəlik yeniyetmə dövründə müşahidə edilsə də o, ən çox özünü, gənc yaş dövründə büruzə verir.

Stapedoplastika – xəstələrin böyük əksəriyyətində (xəstəliyin timpanal və qarışıq növlərində) eşitməni sosial adekvat səviyyəyə hüdudlarına kimi yaxşılaşdırmasına qadir olan perspektiv cərrahi müdaxilədir. Dərin neyrosensor komponentlə müşahidə edilən koxlear növ otoskleroz zamanı və ya xəstə əməliyyatdan imtina etdikdə, eşitmə cihaz vasitəsi ilə protezlətdirilə bilər.Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел Otoskleroz - şəxsi tədqiqatların nəticəsi

Соседние подразделы:
Stapedoplastika – fəsadların təsnifatı
Ограниченный рак гортани (I-II стадии)При ограниченном раке гортани (I-II стадий) одним из основных методов лечения больных продолжает оставаться лучевая терапия и/или хирургическое вмешательство (различные резекции...
Открыть раздел Ограниченный рак гортани (I-II стадии)
Рак гортани III-IV стадииНесмотря на применение всех мероприятий, касающихся вопросов онкологической настороженности, у значительной части больных раком гортани (более 70%), поступающих для лечения,...
Открыть раздел Рак гортани III-IV стадии
Ювенильная ангиофиброма носоглотки Согласно Международной гистологической классификации новообразований[8], ювенильная ангиофиброма носоглотки (ЮАН) относится к группе мезенхимальных опухолей и имеет доброкачественную...
Открыть раздел Ювенильная ангиофиброма носоглотки
Опухоли глоточного отростка околоушной слюнной железыОпухоли глоточного отростка околоушной слюнной железы (ОСЖ) встречаются относительно редко: составляют менее чем 20% всех опухолей ОСЖ и - 0,5% всех опухолей головы и шеи....
Открыть раздел Опухоли глоточного отростка околоушной слюнной железы
РинопластикаПланирование ринопластики основано на анализе внешности и психологического статуса пациента и предполагает следующие шаги: 1. Определение целей пациента:...
Открыть раздел Ринопластика
Расщелина нёбаВрожденные расщелины нёба сопровождаются тяжелым расстройством глотания, внешнего дыхания и речи....
Открыть раздел Расщелина нёба
Хоанальный (конхохоанальный) полип Хоанальные полипы (ХП), несмотря на некоторые сходства с полипозными риносинуситами, относительно клинического проявления заболевания и морфологической структуры образования, они, в...
Открыть раздел Хоанальный (конхохоанальный) полип